De zorgsamen barometer

De ZorgSamen Barometer is een online bevraging die peilt naar het mentale welzijn van iedereen actief in zorg en welzijn. De Barometer richt zich naar alle sectoren uit zorg en welzijn en alle functies en beroepsgroepen. De eerste drie peilingen vonden plaats begin april, begin mei en begin juni 2020. In juli en augustus is er geen bevraging. De volgende Barometer is gepland voor september 2020.

Resultaten 3de zorgsamen barometer
4 – 8 juni

Opvallend: de resultaten tonen dat een aantal acute stressklachten dalen; tegelijk blijven de indicatoren die te maken hebben met langdurige druk onveranderd. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

Resultaten 2de ZorgSamen Barometer
30 april-4 mei

Opvallend: de resultaten tonen dat de impact op het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers groot blijft. Een belangrijke bevinding is dat één op drie kampt met schuldgevoelens.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

Resultaten 1ste ZorgSamen Barometer
3-6 april

Opvallend: de resultaten tonen een bijzonder belangrijke impact op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn. Zo zijn er 3 tot 7 maal meer meldingen van ernstige klachten.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten of download ze hier allemaal.

Medewerkers tonen veerkracht, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk

Tijdens de Covid-19-pandemie peilde de ZorgSamen Barometer naar het mentaal welbevinden van al wie werkt in zorg en welzijn. De Barometer werd al drie keer afgenomen: begin april, begin mei en begin juni. Een vergelijking van de resultaten toont dat een aantal acute stressklachten dalen; tegelijk blijven de indicatoren die te maken hebben met langdurige druk onveranderd. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

In totaal vulden 8350 personen (april: 2918; mei: 3298; juni: 2134) de online bevraging in, zowel artsen, verpleegkundigen, management & administratie, welzijnswerkers en andere zorgverleners participeerden uit verschillende sectoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, eerstelijnszorg, welzijn en geestelijke gezondheidszorg).

De barometer werd gecoördineerd door Kris Vanhaecht (KU Leuven), Stephan Claes (UPC KU Leuven), Kris Van den Broeck (UAntwerpen, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Academie voor de Eerste Lijn) en Luk Bruyneel (KU Leuven) in nauwe samenwerking alle Vlaamse universiteiten.

Close

Vul de 3de ZorgSamen Barometer in. Beschikbaar tot 8 juni 22 uur.

Doe mee