De zorgsamen barometer

Wij danken iedereen die deelnam aan de ZorgSamen Barometer. Wij analyseren nu de data en zullen later deze week de resultaten hier bekendmaken.

Dit onderzoek wordt gecoördineerd door Kris Vanhaecht (KU Leuven), Stephan Claes (UPC KU Leuven), Kris Van den Broeck (UAntwerpen, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Academie voor de Eerste Lijn) en Luk Bruyneel (KU Leuven) in nauwe samenwerking  alle Vlaamse universiteiten.

Resultaten van de eerste ‘ZorgSamen Barometer’ in April 2020

Deze online enquête peilde naar het mentale welzijn iedereen actief in zorg en welzijn tijdens deze coronacrisis. Bijna 3000 zorgverleners en welzijnswerkers uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies vulden tussen 3 en 6 april de vragenlijst in. Opvallend: de resultaten tonen een bijzonder belangrijke impact op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn. Zo zijn er 3 tot 7 maal meer meldingen van ernstige klachten. Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten of download ze hier allemaal.

Resultaten van de tweede ‘ZorgSamen Barometer’

Deze online enquête peilde naar het mentale welzijn iedereen actief in zorg en welzijn tijdens deze coronacrisis. Meer dan 3000 zorg- en welzijnsverleners uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies vulden tussen 30 april en 4 mei de vragenlijst in. Deze tweede meting laat zien dat de impact op het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers groot blijft. Een belangrijke bevinding is dat één op drie kampt met schuldgevoelens. Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

Close

Zet de webinar van zaterdag 16 mei nu in je agenda.

Lees meer