Downloads

Genereer je eigen affiche

Personaliseer je affiche met je logo, druk hem af en hang de affiche uit aan het koffieapparaat, in de refter, vergaderzalen, het onthaal,… Of verspreid hem digitaal via nieuwsbrieven, interne mailings, intranet,…

Deze affiche kan je enkel genereren op dekstop.

Poster 1

Poster 2

Poster 3

Banner voor Facebook

Social media & infoschermen

Zet De Zorgsamen op de infoschermen en online (website, Facebook, Instagram, Twitter) in de kijker.

Affiche

Laat je collega’s stilstaan bij hun veerkracht.
Hang deze affiche uit aan uw koffieapparaat, in de refter, in de toiletten…

Affiche.pdf

Logo’s

Close

Vul de 4de ZorgSamen Barometer in. Beschikbaar tot 11 oktober middernacht.

Doe mee