Downloads

Flyer Zorgscreener

Wanneer je voor iemand zorgt, als zorgverlener, welzijnswerker, begeleider, psycholoog, apotheek of leidinggevende… is de druk groot. Maar wanneer is de druk te hoog? Wanneer doe je best beroep op professionele hulp? De zorgscreener geeft je een signaal wanneer het nuttig kan zijn om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener.

Deze flyer kan je downloaden en afdrukken en achterlaten bij zorgverleners.

Personaliseer je eigen De ZorgSamen – affiche

Personaliseer je affiche met je logo, druk hem af en hang de affiche uit aan het koffieapparaat, in de refter, vergaderzalen, het onthaal,… Of verspreid hem digitaal via nieuwsbrieven, interne mailings, intranet,…

Deze affiche kan je enkel genereren op dekstop.

Poster 1

Poster 2

Poster 3

Banner voor Facebook

Social media & infoschermen

Zet De Zorgsamen op de infoschermen en online (website, Facebook, Instagram, Twitter) in de kijker.

Affiche

Laat je collega’s stilstaan bij hun veerkracht.
Hang deze affiche uit aan uw koffieapparaat, in de refter, in de toiletten…

Affiche.pdf

Logo’s