Hilde en Lieve

Zorg dragen, samen met de 7000 apothekers in Vlaanderen en Brussel

Door Hilde Deneyer & Lieve Victor

Apothekers

Apotheek Verbist

Hilde: “Als huisapotheker help ik patiënten bij goed en veilig medicatiegebruik en help ik mee de quarantaineregels te respecteren. Daar zorg ik voor, samen met de 7000 apothekers in Vlaanderen en Brussel!”

 

Lieve: “Als huisapotheker luister ik dagelijks naar de mensen hun kleine en grote verhalen en probeer hen bij te staan, zowel medicatiegericht als warm-menselijk.”