Céline Bisschop en Charlotte Dewitte

De inzet van de collega’s maakte echt het verschil

Respectievelijk Verantwoordelijke van de opvangcentra voor mensen zonder vaste verblijfplaats en Directeur Thuisloosheid. Beide bij CAW Centraal-West-Vlaanderen.

“In de opvangcentra voor mensen zonder vaste verblijfplaats komen we met verschillende bubbels heel dicht bijeen. In het begin van de crisis waren de medewerkers en bewoners dan ook bezorgd over het ‘hoe’ en het ‘wat’ als iemand van de bewoners ziek zou worden. Ondertussen is iedereen getest en het resultaat was geruststellend. Toch is het mentaal en emotioneel een extra zware periode voor de cliënten van het CAW die thuisloos zijn, net als voor de medewerkers die hen begeleiden. Vooral voor de vrouwen en kinderen in ons vluchthuis was de situatie niet eenvoudig. Plots was er geen school meer en ook de buitenschoolse activiteiten waren geschrapt. Een aantal collega’s uit andere teams binnen ons CAW staken spontaan de handen uit de mouwen en ondersteunden ons team door een heuse kinderwerking op poten te zetten. Elke dag kwamen twee collega’s ons helpen om samen met de kinderen te knippen, te plakken, te schilderen, spelletjes te spelen, een boekje te lezen, verhaaltjes te vertellen, … Allemaal zaken die buiten hun normale takenpakket vallen. Deze creatieve, concrete inzet van collega’s maakte echt het verschil.”

"Elke dag kwamen twee collega’s ons helpen. Hun creatieve inzet maakte echt het verschil."

Meer lezen? De tips onder de vuistregel ‘Zorg voor een goede teamsfeer’ sluiten mooi aan bij Célines en Charlottes oproep.