Sara Van den Bossche

De meeste energie en steun put ik uit de gesprekken met de collega’s.

Door Sara Van den Bossche
Verpleegkundige

“Op 18 maart 2020 werd bij ons de Covid-afdeling geopend. Ons team werd vormgegeven door medewerkers uit 3 verschillende chirurgische afdelingen. Niemand van ons wist op dat moment wat er op ons afkwam en wat er ons te wachten stond. Gelukkig was iedereen gemotiveerd om aan dit verhaal te beginnen. We waren vastberaden om er het beste van te maken.”

“Al was het voor iedereen zowel fysiek als psychisch lastig. Patiënten waren vaak emotioneel omdat er geen bezoek was toegelaten. Wanneer een patiënt snel achteruitging of stervende was, werd de familie opgebeld zodat ze een laatste bezoek konden brengen. Voor mij was de eenzaamheid emotioneel het zwaarst. Bij een vrouw die palliatief verklaard was, heb ik gewaakt zodat ze niet alleen was tijdens haar laatste uren. Het gaf dan ook enige voldoening om haar echtgenoot te laten weten dat ze niet alleen was tijdens haar laatste momenten.”

“Gedurende zeven weken hebben we verschillende mensen zien overlijden en dat viel mentaal toch zwaar. Goede gesprekken met collega’s en een psycholoog hielpen om alles wat dragelijker te maken. Het heeft er voor gezorgd dat we een hecht team werden. Vele mensen waren gul in hun donaties: koeken, fruit, chocolade,… Deze kleine gebaren gaven ons veel steun.”

“Eenmaal de shift achter de rug was, was het thuis zoeken naar een manier om de gedachten te verzetten: in de tuin werken, de dieren verzorgen,… Gaan lopen en naar muziek luisteren was voor mij een goede afleiding. Maar de meeste energie en steun putte ik uit de gesprekken met de collega’s. Eens alles wat vlotter verliep, konden we elke dag eens samenzitten om ons hart te luchten, af en toe met een lach maar soms ook wel eens met een traan.”

“Doorheen de zeven weken werkten we nauw samen en werden we een heel hecht team. Ondanks het feit dat we blij waren met de daling van het aantal Covid-patiënten, was het beëindigen van de samenwerking zeer emotioneel. Ook na de sluiting blijven we als team in contact met elkaar. Samen staan we sterk!”

"Gaan lopen en naar muziek luisteren was voor mij een goede afleiding. Maar de meeste energie en steun put ik uit de gesprekken met de collega’s."

Meer lezen? De tips onder de vuistregel ‘Luister en erken elkaars emoties’ sluiten mooi aan bij Sara’s oproep.