Bram Claeys - Dave Allegaert en Petra Archie

“Er is ook iets positief aan corona: de samenhorigheid flakkert op.”

Door:

Bram Claeys, zorgmanager binnen AZ Groeninge Kortrijk
Dave Allegaert, manager kwaliteit en innovatie van AZ Groeninge Kortrijk
Petra Archie, directeur patiëntenzorg in AZ Groeninge Kortrijk

“De coronasituatie nu is haalbaar. Dat klinkt misschien naïef en niet realistisch. Maar als ik rondloop in ons ziekenhuis AZ Groeninge, dan zie ik dat wij heel snel terug in de modus zijn gegaan zoals in de eerste fase. Aanvankelijk was daar eerst het idee van ‘niet weer opnieuw’, maar toen het duidelijk werd dat het terug moest, is iedereen snel terug overgeschakeld.”

“En wat we al zagen in de eerste golf, zagen we nu terug. De samenwerking tussen alle diensten, niet alleen zorg, maar ook van IT tot schoonmaak tot logistiek, echt iedereen werkt samen. Toen de tweede golf aanbrak, kwam ik een chirurg tegen op de gang die net zijn laatste operatie achter de rug had en die mij zei ‘Ja het is erg, maar je ziet dat er ook iets positief is aan corona: de samenhorigheid flakkert opnieuw op en dat is eigenlijk ook wel mooi om te zien.’”

Bereikbaarheid is belangrijk, laat weten dat ze je kunnen bereiken.

“Wij zien zorgmanagers en managementfuncties niet als bureaufuncties, we lopen heel veel rond. En we gaan veel in dialoog met mensen. En we proberen concreet te antwoorden op reële noden die ze op dat moment hebben. En ik denk dat dat het verschil maakt. We lopen heel veel rond. We spreken veel mensen, we zien de noden. We proberen in dialoog te gaan met mensen en die noden op te vangen zodat ze weer verder kunnen. Ik denk dat dat een verschil maakt en impact heeft op de weerbaarheid van mensen, omdat ze zich wel gesteund voelen. Ze weten dat de lijnen kort zijn in ons huis. En dat ze snel bij iemand terecht kunnen als ze problemen of moeilijkheden ervaren.”

“Het feit dat mensen weten dat ze niet alleen bij hun hoofdverpleegkundige, maar ook bij de zorgmanagers terecht kunnen en daar ook effectief gebruik van maken, ik denk dat dat op een of andere manier het welzijn van medewerkers versterkt en de samenhorigheid opkrikt.”

“Er moet altijd tijd zijn om een gesprek aan te gaan met de medewerkers. Ik denk dat één van de basishoudingen van zorgverleners, managers of directie tegenwoordig de menselijkheid moet zijn en als je die niet hebt, dan ga je niet altijd even goed slagen in je functie. Dat is absoluut een kenmerk of competentie die we aan de dag leggen en waar we tijd voor vrijmaken.”

Blijf niet in de negatieve spiraal zitten

“Onze zorgverleners zijn het beu om te horen hoe hard het is, hoe moeilijk het is. De mooie beelden, komen te weinig in beeld in de media.”

“We gaan de extra handen in de zorg niet vinden als we constant in die negatieve spiraal blijven zitten. We gaan de mensen niet overtuigen om voor de zorg te kiezen als we zelf continu een negatief signaal uitsturen. Het is heel gemakkelijk om negatief achterover te leunen en te zeggen dat het allemaal kommer en kwel is en dat er geen mooie kanten aan de zorgsector zijn.
‘’t Is enkel wassen en plassen’, wel, dat is het niet. Dat is het niet. ”

“Deze zomer was er een hoogbejaard koppel opgenomen op de covid-afdeling. Waarbij het team het gevoel had, die mensen zijn hier nu al een aantal dagen, omdat ze positief testten. Ze zijn wel ziek, maar niet heelaz groeningekoppel ziek. En met de mooie dagen heeft het team zelf het initiatief genomen – we zitten hier in een groene omgeving – om met die twee mensen en aantal zorgverleners naar buiten te gaan zodanig dat ze buiten konden genieten en daar hebben ze fotoshoot gemaakt met dat koppel. De foto’s hebben ze zelf uitgeprint in kleur, in groot formaat, aan de familie bezorgd. Zowel het koppel was doodgelukkig als de familie die op die manier terug hoop kreeg. En als je dan ziet, hoe gelukkig het volledige team daar mee is, dan zie je dat er heel veel mooie dingen mogelijk zijn.”

“We gaan geen extra mensen vinden als de berichten ‘3 op 4 is depressief ‘ of ‘kan de job niet aan’ blijven circuleren. We moeten die negatieve spiraal doorbreken. Laat ons de dingen aanpakken, de knelpunten aanpakken waar ze zijn, maar ook wel die positieve boodschap geven. Zonder de essentie te niet te doen.”

Wil je ook werken aan de samenhorigheid in je team, bekijk dan zeker onze tips!

Bereikbaarheid is belangrijk, laat weten dat ze je kunnen bereiken.