Ahlam Essadki

“Veerkracht in AZ Delta: We zijn een ziekenhuis, we zorgen dagelijks voor patiënten. Net daarom is het des te belangrijker om te zorgen voor onze medewerkers”

AZ Delta, Kortrijk

Ahlam coördineert samen met een collega van de psychologische dienst het psychosociaal welzijnsbeleid binnen AZ delta.  Ahlam en haar collega Lina Helaert nemen een pak ondersteunende initiatieven voor hun leidinggevenden en medewerkers. Men organiseert vormingen voor leidinggevenden, zet in op een laagdrempelige en dichtbij aanwezige support personen voor medewerkers, ontwikkelde een draaiboek psychosociaal welzijn bij de opstart COVID afdeling, zet in op teamcohesie… Verbinding is immers een soort basis waardoor je verder kunt blijven doen. Veerkracht werd het afgelopen jaar nog belangrijker voor de medewerkers van AZ Delta.

 

 

Vergeet de leidinggevende niet!