Loondienst

Nood aan een luisterend oor?


Bel of chat gratis en anoniem met een vrijwilliger van Tele-Onthaal via het nummer 106 of op tele-onthaal.be. Dat kan 24u op 24 en 7 dagen op zeven.

Heb je nood aan psychosociaal advies of steun?

Check bij je verantwoordelijke over het personeelsbeleid of er een intern aanbod is.
Is er geen intern aanbod, dan kan je terecht bij de externe preventiedienst terecht voor psychosociaal advies. Bij welke dienst je terecht kunt, vind je ook zelf terug via SEED-Connect of Mijn Gezondheid.

De preventiedienst biedt je eerste psychologische ondersteuning aan de hand van een (of meerdere) gesprekken. Als het nodig is kunnen ze je doorverwijzen naar vervolghulp. Dat kan een psycholoog of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in je buurt zijn.

Indien je dit wenst is ook een consultatie bij een bedrijfsarts mogelijk. Hij kan je, na een klinische inschatting, doorverwijzen naar gepaste vervolghulp.