Over cliëntenhulp

Over cliëntenhulp

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van je cliënten en hun netwerk. Als medewerker in zorg en welzijn beleef je die impact van heel dichtbij. Je ziet onzekerheden en behoeften waar je niet meteen een antwoord op hebt.
Je hebt ook nieuwe werkroutines nodig, en het is niet altijd makkelijk om die te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat er een taalbarrière is, of omdat je cliënt ze niet volledig begrijpt of onthoudt.

In deze cliëntenhulp vind je informatiebronnen die je helpen om daarmee om te gaan. We geven je ook hulplijnen mee die je kan inschakelen om je cliënt en jezelf verder te ondersteunen.

De cliëntenhulp is samengesteld door:

SAM, steunpunt Mens en Samenleving
CAW Groep
Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
Familiehulp
Familiezorg Oost-Vlaanderen
Ferm
I-mens
Gezinszorg Villers
Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Zorg Leuven
Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Opgemaakt in mei 2020
Coördinatie: SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Vormgeving: Choco
De teksten en illustraties in deze publicatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Als u de informatie gebruikt en reproduceert voor een ruimer publiek, moet u de bron vermelden. We deden ons best om in deze publicatie zo correct mogelijke informatie aan te bieden. Als bepaalde informatie niet klopt, kan SAM, steunpunt Mens en Samenleving daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.