POWER TO CARE – enquête

In de vierde golf blijft de druk op zorgverleners en welzijnswerkers groot. Om mogelijke overbelasting in kaart te brengen, organiseren de online POWER TO CARE enquête. We peilen naar het mentale welzijn van iedereen actief in zorg en welzijn, ongeacht functies of beroepsgroep. Dit is de nationale opvolger van de Vlaamse ZorgSamen Barometer en is een initiatief van Sciensano en LIGB-(KU Leuven) met als partners Te Gek!?, Zorgnet-Icuro, Santhea, Unessa en Gibbis.

De volgende bevraging vindt plaats van donderdag 6 januari tot en met donderdag 20 januari 2022.

Resultaten 7e enquête: 15 – 28 juni

De druk op eerstelijnsgezondheidszorg, op de ziekenhuizen en op professionele zorg- en hulpverleners neemt af. Bekijk hier het rapport van Sciensano. 

 

Resultaten 6de enquête: 16 – 26 maart 2021

Uit de resultaten blijkt dat de afgelopen maanden geen ruimte boden om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch, wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

Resultaten 5de enquête: 8 – 15 december 2020

Opvallend: de resultaten tonen een toename van fysieke klachten zoals hoofd- en spierpijn door langdurige druk op de zorgmedewerkers tijdens de COVID-19 crisis.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

 

Resultaten 4de enquête: 3 – 11 oktober

Opvallend: de resultaten tonen een grote impact van de pandemie op psychische reacties die verband houden aan langdurige stress. Het merendeel van de stresgerelateerde symptomen scoorden begin oktober alweer even hoog als middenin de eerste golf begin april.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

 

Resultaten 3de enquête: 4 – 8 juni

Opvallend: de resultaten tonen dat een aantal acute stressklachten dalen; tegelijk blijven de indicatoren die te maken hebben met langdurige druk onveranderd. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

 

Resultaten 2de enquête: 30 april-4 mei

Opvallend: de resultaten tonen dat de impact op het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers groot blijft. Een belangrijke bevinding is dat één op drie kampt met schuldgevoelens.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.

 

Resultaten 1ste enquête: 3-6 april

Opvallend: de resultaten tonen een bijzonder belangrijke impact op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn. Zo zijn er 3 tot 7 maal meer meldingen van ernstige klachten.

Bekijk hier het officiële persbericht met een samenvatting van de resultaten.