Praten met je cliënt

Hoe praat je met je cliënt over corona?

Algemene tips

 • Er circuleert online nogal wat misleidende informatie. info-coronavirus.be is een betrouwbare, up-to-date informatiebron.
 • Geef gericht informatie over het virus. Vertel hoe je cliënt zich kan beschermen tegen besmetting. Zo neem je onzekerheid weg.
 • Overdonder je cliënt niet met informatie over corona. Dat kan angst juist in de hand werken. Doseren is de boodschap.
 • De hulpkaarten van Trajectum zijn een handige leidraad om met je cliënt dieper in te gaan op zijn angstgevoelens.
 • Wablieft bundelt alle nieuwsberichten en richtlijnen die in eenvoudige taal zijn omgezet.
 • Wees extra attent voor de vragen en signalen van kinderen en jongeren. Zij ervaren momenteel ook veel stress. Misschien weten hun ouders niet goed hoe zij met hen hierover in gesprek kunnen gaan.

Hoe praat je over corona met anderstalige cliënten?

Hoe praat je over corona met cliënten met dementie?

 • Wat doen de beschermingsmaatregelen met je cliënt met dementie? In deze e-learning van Expertisecentrum Dementie leer je er meer over. Je verneemt ook hoe je hem in deze situatie warme zorg kan blijven bieden.
 • De communicatiewijzer van Regionaal expertisecentrum Dementie Tandem laat zien hoe je met behulp van pictogrammen en een stappenplan je cliënt kan herinneren aan de richtlijnen.
 • Isolatie kan bij personen met dementie een delier (acute verwardheid) verhevigen. Elke Detroyer, verpleegkundige bij het geriatrisch supportteam van UZ Leuven, vertelt in deze video hoe je bij een delier je cliënt het beste benadert en geruststelt.

Hoe praat je over corona met kinderen en jongeren

Hoe praat je over corona met dove en slechthorende cliënten?

Hoe praat je over corona met cliënten met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel?

Hoe praat je over corona met cliënten met een psychische kwetsbaarheid?

 • Wablieft geeft in deze video tips voor een fit hoofd en een fit lichaam.
 • Fit in je hoofd, goed in je vel helpt je cliënt om te werken aan zijn veerkracht. Hij kan zelftesten doen, of een online persoonlijke werkruimte aanmaken met informatie, advies en oefeningen op maat.
 • Kinderen en jongeren kunnen daarvoor op NokNok terecht.