Wat is onze beweegreden?

Wat is onze beweegreden? Waar is het allemaal om te doen?

In tijden van crisis of andere hectische periodes worden deze vragen wel eens naar de achtergrond geschoven. De focus ligt dan meer op praktische zaken als ‘hoe we het doen’ en ‘wat we doen’. De beweegreden springt dan precies minder in het oog.

Toch is de ‘waarom-vraag’ van onschatbare waarde voor een sterk teamgevoel en onderlinge verbondenheid. ‘De bedoeling’ of ‘het waarom’ is een soort innerlijk kompas dat – bewust of onbewust – aanwijst waar je individueel en als team naartoe wil. Het vormt de drijfveer om er elke dag opnieuw voor te gaan. Waarom doen we wat we doen?

De boodschap: probeer de ‘bedoeling’, ‘het waarom’, steeds in het hart van je organisatie en team te houden. Dat resulteert in:

  • intrinsieke motivatie
  • gehoord worden
  • co-creatie en ondernemingszin
  • betrokkenheid: samen op weg
  • alertheid en aanwezigheid
  • vertrouwen en verantwoordelijkheid
  • energie
  • oplossend denken en handelen

Andere tips over hoe je met met je team aan de slag gaat krijg je in dit webinar, specifiek voor leidinggevenden.