Communiceer niet vanuit problemen maar vanuit waardering

Communiceer vanuit waardering, niet vanuit problemen. Positivisme, gebaseerd op al bereikte doelen, geeft energie en zorgt voor groeikansen. Vraag dus niet “wat gaat er mis”, maar wel:

  • Wat loopt al goed?
  • Waar zijn we fier op?
  • Waar willen we in groeien?

Wanneer je de focus legt op wat wél lukt, focus je ook op talenten en opportuniteiten: mensen praten graag over hun successen; het creëert verbinding en vertrouwen.

 

Probeer naast deze tip ‘communiceer vanuit waardering’ ook regelmatig bij je medewerkers individueel te polsen hoe het met hen gaat, zowel op de werkvloer als thuis. Tracht daarbij een open en verkennend gesprek te voeren dat steunt op oprechte interesse. Deze tip rond het stellen van open vragen sluit hier alvast mooi bij aan.