Verlies de grote ‘waarom-doen-we-wat-we-doen’ vraag niet uit het oog.

Wat is de bedoeling van ons werk? Waar is het allemaal om te doen?

In tijden van crisis of andere hectische periodes worden deze vragen wel eens naar de achtergrond geschoven. De focus ligt dan meer op praktische zaken als ‘hoe we het doen’ en ‘wat we doen’.

Toch is de ‘waarom-vraag’ van onschatbare waarde voor een sterk teamgevoel en onderlinge verbondenheid. ‘De bedoeling’ of ‘het waarom’ is een soort innerlijk kompas dat – bewust of onbewust – aanwijst waar je individueel en als team naartoe wil. Het vormt de drijfveer om er elke dag opnieuw voor te gaan.

De boodschap: probeer de ‘bedoeling’, ‘het waarom’, steeds in het hart van je organisatie en team te houden. Dat resulteert in:

  • intrinsieke motivatie
  • gehoord worden
  • co-creatie en ondernemingszin
  • betrokkenheid: samen op weg
  • alertheid en aanwezigheid
  • vertrouwen en verantwoordelijkheid
  • energie
  • oplossend denken en handelen

Close

Vul de 4de ZorgSamen Barometer in. Beschikbaar tot 11 oktober middernacht.

Doe mee