Vraag tijdig steun en begeleiding

Mensen die in de zorg werken zijn mensen die vaak zorg willen dragen voor een ander, maar vergeten vaak zichzelf. Herken dit bij jezelf en bij de mensen rondom jou. Ben je goed in het zorgen voor een ander en minder goed in het zorgen voor jezelf? Wees je daarvan bewust.

Neem een moment om stil te staan bij jezelf, bij je behoeften en bezorgdheden. Vraag je je af of wat je voelt ‘normaal’ is, heb je vragen over je mogelijke mentale overbelasting ? Vul dan de korte zorgscreener in en je krijgt een objectief beeld.

Heb je nood aan gesprek, bekijk hier waar je terecht kunt als mantelzorger, zelfstandige zorgverlener, zorgverlener of welzijnswerker in loondienst of als arts.