Verhogen van je eigen expertise

Welke hulplijnen inschakelen om je eigen expertise te vergroten?

Heb je het moeilijk? Neem contact op met je leidinggevende. Hij/zij is er voor jou en bekijkt of de externe dienst voor preventie bijkomende ondersteuning kan bieden. Indien nodig verwijzen zij verder door naar de eerstelijnspsycholoog.

CAW voor professionelen
Voor wie: je wil gericht doorverwijzen of je hebt vragen voor de deelwerkingen van de CAW .
Contactmogelijkheden:
Gebruik de locatiezoeker om de juiste regio, deelwerking en contactgegevens te vinden

Vlaams Expertisepunt Suïcidepreventie (VLESP)
Voor wie: je hebt als professional vragen over zelfdoding, preventie en postventie van zelfdoding.
Contactmogelijkheden:
Telefoon 09 332 07 75
Mail info@vlesp.be

Doorverwijsgids Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
Voor wie: je bent als professional op zoek naar vroeginterventie of hulpverlening voor je cliënt bij middelengebruik.
Contactmogelijkheden:
In de databank kan je zoeken op het type ondersteuning en regio

Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Voor wie: je zoekt als professional advies, consult en coaching bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
Contactmogelijkheden:
Contactgegevens in je regio: selecteer op de website bij ‘Onze centra’ het centrum in je regio.