Wie zijn we?

Wie zijn we

De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op iedereen die werkt in zorg en welzijn en op iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. De ZorgSamen wil ieder van hen psychische ondersteuning bieden en helpen om voldoende veerkracht te behouden.

De ZorgSamen is er voor alle helpende handen in zorg- en welzijnssector, ongeacht hun statuut (loontrekkende, zelfstandige, student, mantelzorger, vrijwilliger) of functie: schoonmaak- en keukenmedewerkers, logistiek en administratief medewerkers, zorgkundigen, opvoeders, begeleiders, verpleegkundigen, middenkader, artsen, … en los van de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn, jeugdhulp en gezinsondersteuning, in de ondersteuning van personen met een handicap, kinderopvang of thuiszorg.

De ZorgSamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro en is in beheer van Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!?. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Alle aangeboden informatie op deze website is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.

De ZorgSamen komt tot stand in samenwerking met volgende partners:

Historiek

De ZorgSamen is ontstaan vanuit een initiatief van Zorgnet-Icuro, en binnen de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg uitgegroeid tot hét online platform voor de hele Vlaamse zorg-en welzijnssector samen met de volgende partners:

 • Dr. Simon Bulterys, voorzitter Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk
 • Prof. dr. Stephan Claes, psychiater, UPC Zorg KU Leuven
 • Dr. Olivia Cools, psychiater, Karus, secretaris Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren Specialisten in de psychiatrie, oprichter Facebookgroep ‘Covid-19 voor artsen’
 • Geert De Smet, directeur Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk
 • Dr. Andy De Witte, psychiater, GZA, voorzitter Doctors4Doctors
 • Prof. dr. Lode Godderis, arbeidsarts, KU Leuven
 • Dr. Uus Knops, psychiater, auteur
 • Karen Lauwers, directeur Humanitaire Diensten, Rode Kruis-Vlaanderen
 • Koen Lowet, klinisch psycholoog, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Dr. Karen Smets, huisarts, Domus Medica
 • Prof. dr. Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), Universiteit Antwerpen, Academie voor de Eerste Lijn
 • Prof. dr. Kris Vanhaecht, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid
 • Het psychosociaal coördinatiecomité van de FOD Volksgezondheid
 • Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Het Vlaams Agentschap Opgroeien